Mytí oken ve výšce pomocí horolezecké techniky Brno

Mytí oken ve výšce pomocí horolezecké techniky Brno – Dne 5. a 6. října 2013 dva zaměstnanci naší úklidové firmy zrealizovali zakázku: mytí oken ve výšce pomocí horolezecké techniky Brno, při které umývali okna o celkové ploše 488 m2. Pro umytí 412 m2 oken bylo nutné Brně použít horolezeckou techniku.

Zaměstnanci naší úklidové firmy, kteří vykonávají výškové práce, mají platnou licenci na práce ve výškách pomocí horolezecké a speleologické techniky. Jsou také proškoleni dle nařízení vlády podle § 134a odst.2 a podle § 134 c odst.2 zákona č.65/1965 Sb. zák. práce ve znění zákona č.155/2000 Sb, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky. Tito zaměstnanci jsou lektorem přezkoušeni a mají platné testy. Na případná rizika spojená s realizací této zakázky je firma pojištěna do výše 10.000.000,- Kč. Okna, které se nedají otevřít zevnitř, tedy pevná okna a prosklené plochy včetně předokenních žaluzií Brně, čistíme a myjeme za pomocí horolezecké techniky. Tento levný a ekonomicky výhodný systém mytí a čištění oken ve výšce Brno pomocí horolezecké techniky se ale dá použít pouze tam, kde jsou pro tuto slaňovací techniku podmínky. Je potřeba mít na budově kotevní body, tedy podmínky k tomu, aby se naši firemní horolezci měli kde lidově řečeno přivázat a zajistit si dostatečné jištění. Pro mytí oken ve výšce Brno naše firma využívá nejen horolezecké a speleologické techniky, ale i vysokozdvižné plošiny a hydraulická ramena.

[nggallery id=29]

Strojové čištění koberců Brno

Strojové čištění koberců Brno – Zakázka, při které jsme v provozovnách zajišťovali strojové čištění koberců Brno, byla zrealizovaná dne 29. a 30. května 2013. Práce byla zajištěna dvěma zaměstnanci naší úklidové firmy.

Strojové čištění koberců Brno jsme realizovali tak, že jsme koberce důkladně vyčistili mechanickou metodou pomocí kotoučového stroje a za využití velmi kvalitní a účinné čistící chemie, kterou jsme nejdříve nechali vsáknout hluboko do struktury koberce a následně jsme důkladně mechanicky čistili celou plochu koberce. Tento jednokotoučový stroj s kartáčem, který pro tyto účely používáme, má 12 cm dlouhé a měkké štětiny, dokáže dokonale odstranit z vláken koberce veškeré zatvrdlé a zaschlé částice nečistot. Samotná vlákna koberce díky měkkosti štětin kartáče nejsou porušena. Jakmile byla celá plocha koberce vykartáčována, za pomoci vysoce výkonného vysavače s úzkou kobercovou štěrbinovou hubicí jsme koberec zbavili vlhkosti a veškerých uvolněných nečistot. Kvalitně vyčištěný koberec jsme nechali ještě několik hodin proschnout. Tuto metodu čištění koberců, kterou pro strojové čištění koberců Brno používáme, považujeme za nejkvalitnější a nejúčinnější způsob, jak koberce dokonale vyčistit.

Plocha koberce, který jsme čistili, byla po vyschnutí souvislá bez jakýchkoliv fleků a stínů. Ze strany zákazníka byla zaznamenána spokojenost s konečným výsledkem naší odvedené práce zaměřené na strojové čištění koberců Brno. Strojové čištění koberců Brno

Ochrana proti graffiti Brno

Ochrana proti graffiti Brno /ANTIGRAFFITOVÁ OCHRANA BRNO – AGO/ – Od 8. do 10. listopadu 2013 jsme realizovali zakázku, při které jsme prováděli opravu fasádní omítky a následně jsme nanášeli antigraffitovou ochranu – ochrana proti graffiti Brno. Práci uskutečnili tři zaměstnanci naší úklidové firmy a na akci strávili celkem 33 hodin. Při opravě omítky a nanášení antigraffitové ochrany jsme pracovali s plochou o rozměru cca 265m2.

Při nanášení antigraffitového nátěru Brně jsme použili 30l  této antigraffitové ochrany. Nejprve bylo nutné si oblepit plochu do předem dohodnuté výšky, do které se bude ochrana proti graffiti Brno nanášet, a poté se mohlo pokračovat v realizaci zakázky. Antigraffitovou ochranu Brno zajišťujeme našim zákazníkům v podobě antigraffitového nátěru či nástřiku. Tato ochrana proti graffiti Brno je jediný možný způsob, jak zabránit problémům s odstraňování grafitů a předejít neopravitelným škodám povrchů fasád, omítek a podobně. Při práci jsme se nesetkali s většími problémy. Vše se podařilo dle očekávání a se 100% úspěšností. Menší problémy nám trochu dělalo chladné počasí, díky kterému antigraffitový nátěr – ochrana proti graffiti Brno – pomaleji zasychal. Akci můžeme hodnotit velmi pozitivně, i když její celková doba se mírně prodloužila z důvodu již zmíněného nepříznivého počasí. Zákazník i po menším prodloužení doby realizace byl s naším konečným výsledkem velmi spokojený. Ochrana proti graffiti Brno

Čištění a mytí oken Brno

Čištění a mytí oken Brno – tuto zakázku čištění a mytí oken Praha jsme uskutečnili dne 24. října 2013. Akci zajišťoval jeden zaměstnanec naší úklidové firmy, který mytí oken a lodžie dokončil za 3 hodiny.

Pro dokonalé čištění a mytí oken Brno bylo nutné nejprve důkladně očistit i okenní rámy a parapety. Jakmile byly rámy a parapety umyty, pokračovalo se s mytím prosklené plochy. Pro konečné vyleštění jsme nepoužili a nikdy ani nepoužíváme leštící přípravky. Okna, výlohy a jiné prosklené plochy leštíme vždy pouze suchou bavlněnou plenou. Tento způsob mytí nazýváme tzv. trikem suchého leštění. Námi takto umyté okna a jiné prosklené plochy zůstanou dlouhou dobu čisté a za delší dobu po souvislém zaprášení díky nevyužití leštidel se na povrchu neobjeví kruhy a tahy, jak tomu bývá po leštění povrchů s různými leštícími přípravky. Pro mytí a čištění oken Praha, které se vyskytují ve výškách máme k dispozici horolezeckou a speleologickou techniku. Pro čištění a mytí oken Praha na těžko přístupných místech využíváme i hydraulické ramena a vysokozdvižné plošiny.

Celá akce čištění a mytí oken Brno proběhla zcela bez problémů. Zákazník byl s konečným výsledkem spokojený a vyjádřil svůj zájem o to, že si nás na další podobnou akci bude objednávat i v budoucnu.  Čištění a mytí oken Brno.